KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

MARY WOLLSTONECRAFT'IN KADIN HAKLARININ GEREKÇELENDİRİLMESİ KİTABINDA ROUSSEAU ELEŞTİRİSİ
Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK 

Liberal feminist akımın önemli isimlerinden birisi olan Wollstonecraft “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi” isimli eserinde Fransız devrimini cinsiyetçi bir tutum sergilediği için eleştirmektedir. Wollstonecraft'ın ilgili kitabının en can alıcı yanı ki bu çalışmanın da ana temasının oluşturmaktadır, ünlü düşünür Rousseau'nun kadınlara yönelik fikirlerine yaptığı eleştirilerdir. Çalışmada Wollstonecraft’ın ilgili çalışmasında Rousseau eleştirisi yapılan bölümün analizi yapılmaktadır. Yazara göre Rousseau cinsiyetçiliği "Emile" kitabı üzerinden inşa etmektedir. Rousseau’ya göre kadın doğası erkeğe sunulmak üzere kurgulanmıştır. Kadın ve erkek aynı şekilde eğitilemez. Kadınlar haz vermek için eğitilmelidir. Kadınlar çekiciliğini erkeği memnun etmek için kullanmalı ve bu güzelliği ortaya çıkaracak kadınsı beceriler geliştirmelidir. Liberal düşünür Wollstonecraft’a göre Rousseau’nun bütün bu düşüncelerinin altında erkekleri kimseye hesap vermeyen mutlak bir otorite olarak görmesi yatmaktadır. Bu durum esasında aklın doğrudan ve koşulsuz olarak sahiplenilmesidir. Böylece insanlığın hakları Adem’den başlayarak kadınları dışarıda bırakacak şekilde erkek cinsine atfedilmiştir.Wollstonecraft,  Rousseau,  Kadın,  Toplumsal Cinsiyet 
  
Makale Gönder