KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

8. SINIF ‘CANLILAR İÇİN MADDE VE ENERJİ’ ÜNİTESİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE TUTUMUNA ETKİSİ
Ünsal TOPSAKAL 

Bu araştırmada, işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemi ile ders işlemenin, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersindeki başarılarına ve tutumlarına etkileri karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma için Sakarya ili, Hendek ilçesinde devlete bağlı bir ilköğretim okulu 8. sınıf şubelerinden rasgele seçilen bir deney ve bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Her iki grupta da ‘Canlılar İçin Madde ve Enerji’ ünitesi ele alınmıştır. Deney grubundaki dersler İşbirlikli Öğrenme Yöntemi’nin Birlikte Soralım, Birlikte Öğrenelim tekniği ile işlenmiştir. Araştırmada deney ve kontrol grubuna başarı testi ve tutum ölçeği ön test-son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca bu bulguları derinlemesine ele almak amacıyla deney grubundan altı öğrenci ile ön ve son görüşmeler yapılmıştır. Tüm çalışma boyunca deney grubunda yapılandırılmamış gözlem tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin Fen ve Teknoloji Dersine yönelik tutumda olumlu etkisi olduğu bulumuştur. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin son test puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanlarından yüksek olmasına rağmen bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin fen konularındaki başarılarını arttırmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.İşbirlikli öğrenme yöntemi,  geleneksel öğrenme yöntemi,  fen ve teknoloji eğitimi,  yöntem,  teknik 
  
Makale Gönder