KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

NASIL BİR “ÖĞRETMEN” OLMAK İSTİYORUM? BÖLÜM-I
Meryem GÖRECEK BAYBARS 

Bu çalışmanın amacı, henüz öğretmenlik mesleğinin başında 1. sınıf öğretmen adaylarının, zihinlerinde var olan fen öğretmeni ile ilgili imajları ortaya koymaktır. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD’nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri (72 öğrenci) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarına “Kendinizi bir fen bilgisi öğretmeni olarak derste çiziniz. Çiziminizi açıklayınız. Öğretmen ne yapıyor? Öğrenci ne yapıyor?” ifadesi yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının yapmış olduğu çizimler 13 maddelik ölçüt çizelgesi olan DASTT-C ’e göre incelenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının zihinlerinde var olan fen öğretmeni ile ilgili imajlarını daha net ortaya koyabilmek amacı ile 5 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma kapsamında fen bilgisi öğretmen adaylarının yapmış olduğu çizimler incelendiğinde öğretmen merkezli çizimlerin ve ifadelerin ön planda olduğu gözlenmiştir.Fen bilgisi öğretmen adayı,  DASTT-C,  fen öğretimi 
  
Makale Gönder