KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENTEGRASYONU: BÖLÜM 1—MEVCUT UYGULAMALAR VE PEDAGOJİ DEĞİŞİMİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Mesut DURAN,  Paul FOSSUM 

Bu çalışma kapsamında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin öğretmen eğitimine entegrasyonu konusunda birbirleri ile baglantılı üç ayrı araştırma yapılmıştır. İki ayrı seri halinde sunulan bu çalışmalarla ilintili olarak, öğretmen eğitiminde BİT entegrasyonu konusuna yönelik görüş ve öneriler yer almaktadır. Burada sunulan birinci bölüm ilk iki araştırmayı kapsamaktadır. “Mevcut Uygulamalar” başlığı ile sunulan ilk çalışmada, öğretmen yetiştirme programlarında teknoloji entegrasyonu konusundaki mevcut eksiklikler ortaya konulmuş teknoloji becerileriyle donanmış yeni nesil öğretmenlerin yetiştirilmesinde kritik önemi olan üç faktör tartışılmıştır. “Teori” başlığı ile sunulan ikinci çalışmada, bu üç önemli faktörün öğretmen eğitimine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir model önerisi sunulmuştur. Bu serinin ikinci bölümünde “Model Uygulaması” başlığını taşıyan üçüncü araştırmada, ilgili model önerisinin Amerika’daki bir üniversitede uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar sunulmuştur.bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu,  öğretmen eğitimi,  pedagoji değişimi 
  
Makale Gönder