KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

ATATÜRK' ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARINA TOPLU BİR BAKIŞ

Cengiz Dönmez 

Bu makalede; ilk olarak Atatürk’ün eğitim ile ilgili görüşlerinden bahsedilmiştir. İkinci olarak; bu
görüşlere uygun bir biçimde, Atatürk’ün, Yeni Türk Eğitim Sistemini oluşturmak için yaptığı çalışmalar anlatılmıştır.
Bu kapsamda, özellikle o dönemdeki eğitimimizin durumunun tespiti ile yeni sistemin hangi amaca dönük olarak
yapılanması gerektiği hususu ve yeni eğitim programının içeriği vurgulanmıştır. Daha sonra; eğitimin temel hedefleri
ortaya konulmuş ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan teorik ve uygulamadaki çalışmalara değinilmiştir. En sonunda
da hem bu hedefleri gerçekleştirmek için, hem de modern Türk eğitiminin bir gereği olarak, Atatürk tarafından
belirlenmiş olan eğitimimizin ilkeleri sıralanarak, bunlar hakkında teorikte ve uygulamada neler yapıldığına dair
bilgiler verilmiştir.Atatürk’ün eğitim ile ilgili görüşleri ve uygulamaları,  Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemi,  Türk eğitiminin temel hedefleri ve ilkeleri 
  
Makale Gönder