KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

ARAŞTIRMA ÇIRAKLIĞI ARACILIĞIYLA ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL VE EVRENSEL BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI ARASINDA BAĞLANTILAR OLUŞTURMA
Stephen BURGIN,  Troy SADLER 

Bilimin doğası ile ilgili genel görüşe göre profesyonel bilim uygulamaları hakkında üst düzeyde anlayış geliştirme geleneksel okul düzeninde fen eğitiminin açık ve anlaşılır bir hedefi olmalıdır (Lederman, 1992; Lederman, 2007). Bu bakış açısı öğrencilerin tek bir bilimin doğası anlayışına sahip olmasını ifade etmektedir. Bazılarına göre ise okullardaki fen sınıflarının kültürü bir bilim laboratuvarından o kadar farklıdır ki öğrenciler apayrı iki farklı bilimin doğası görüşüne sahip olabilirler (Hogan, 2000; Sandoval, 2005). Biz ise lise düzeyinde bilimsel çalışmalara asistanlık yapma deneyiminin bu öğrencilere bilimin doğasını doğrudan öğrenebilecekleri bir bilim laboratuvarının parçası olma imkanı sağlayacağına inanıyoruz. Bu deneyim öğrencilerin kişisel bilimin doğası anlayışları ile evrensel bilimin doğası anlayışı arasındaki farklılığı giderebilir. Bu deneyimin öğrenme, öğretme ve bilimin doğasını değerlendirme açısından etkileri tartışıldı ve bir araştırma gündemi önerildi.Bilimin doğası,  Otantik deneyim,  Araştırma asistanlığı/çıraklığı 
  
Makale Gönder