KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN ÖNCELİKLERİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇIKARIMLAR
Pelin İSKENDER 

Bu çalışma, ilköğretim okullarındaki sosyal bilgiler öğretiminin önceliklerini ve bundan hareketle sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmeye yönelik ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği hakkındaki okul müdürü ve Milli Eğitim Sosyal Bilgiler müfettişlerinin görüş ve düşüncelerini tespit etmektedir. Çalışmanın amacı daha etkili bir sosyal bilgiler öğretimi için önceliklerin neler olduğu ve bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmenlerinde olması beklenilen özellikleri tespit etmek ve çözüm önerileri getirmektir. Bu araştırmada Samsun il merkezi ve ilçelerindeki 170 ilköğretim okul müdürü ve 9 Milli Eğitim Sosyal Bilgiler müfettişine yöneltilen açık uçlu sorular doğrultusunda çıkarılan sonuçlar değerlendirilmiştir.Sosyal Bilgiler Öğretimi,  Sosyal Bilgiler Öğretmeni,  Sosyal Bilgiler Dersi 
  
Makale Gönder