KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

DESEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Abdullah AYAYDIN 

Bu araştırma, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemlerini belirlemek ve tartışmak için yapılmıştır. Araştırma desen dersi ile sınırlı tutulmuş ve bu okullarda görev yapan resim-iş eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeyi nasıl yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada öncelikle problem durumunu belirlenmesi için, eğitim, sanat eğitimi, ölçme ve değerlendirme kavramları ve yöntemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı kaynaklar taranmıştır. Çalışma grubu 68 resim-iş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmaya yönelik veriler, deney ve gözlem yoluyla elde edilmiş, elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle çözümlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenler arasında ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanımında önemli farklılıklar tespit edilmemiştir. Hem geleneksel yöntemle hem de ölçütlere dayalı yöntemle yapılan ölçme - değerlendirmede sonuçların birbirinden çok uzak olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar resim-iş öğretmenlerinin değerlendirme yaparken kişisel beğenilerinden uzaklaşamadıkları şeklinde yorumlanmıştır.Görsel Sanatlar Eğitimi,  Ölçme,  Değerlendirme 
  
Makale Gönder