KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

TARİH EĞİTİMCİLERİNİN MEVCUT LİSE TARİH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARİH ÖĞRETİMİNİN AMAÇLARI HARKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Erkan DİNÇ 

Türkiye’de tarih öğretimi ve sorunlarının yıllardan beri tartışıldığı ve bu tartışmaların genellikle ders kitapları çerçevesinde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu çalışmada tarih öğretmen, öğretmen adayı ve eğitimcilerinin, mevcut lise tarih müfredat programı ve tarih öğretiminin amaçları ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, tarih öğretimi ile ilgili tartışmaların ders kitaplarının ötesinde, daha geniş bir çerçeveye taşınmasına katkıda bulunarak; programların geliştirilmesinin söz konusu olduğu bu dönemde, belirtilen çalışmaları yürüten bakanlık personeli ve akademisyenlere sınırlı da olsa yardımcı olabilmektir. Ayrıca yukarıda adı geçen üç katılımcı grup ile öğretmen adayları ve tarih eğitimcilerinin seçildikleri üniversitelere göre karşılaştırılmaları yapılarak konu hakkında bazı genel perspektifler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma belirtilen kitlelere uygulanan ve çoğunluğu kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket çalışmasına dayanmaktadır. Elde edilen bulgular, katılımcıların mevcut lise tarih programını yetersiz ve sınırlayıcı bulduklarını; geliştirilmesini istediklerini göstermektedir. Öte yandan, katılımcıların tarih öğretiminin amaçları ve okullardaki yeri, konusundaki düşünceleri ile mevcut programdaki anlayışın genel olarak örtüştüğü tespit edilmiştir.Lise tarih müfredat programı,  tarih öğretiminin amaçları,  öğretmen,  öğretmen adayı ve tarih eğitimcisi görüşleri 
  
Makale Gönder