KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

OTANTİK BİLİMSEL UYGULAMALARA SOSYOLOJİK BİR BAKİS VE OKULLARDAKİ FEN ÖGRETİMİ
Mehmet AYAR,  Bugrahan YALVAC 

Bu çalışma kapsamında, bilimin antropolojik ve sosyolojik açıları ile temellendirilen „otantik bilim uygulamalarını? vurgulamakta ve fen eğitimi için önerilerinden bahsetmekteyiz. Geleneksel fen eğitiminin sadece „olağan bilim? olarak öğretilmesinin problemli olduğunu belirterek „bilimsel uygulamaların? sosyolojik özelliklerini yansıtmadan öğretildigine dikkat çekmekteyiz. Bilimin antropolojik ve sosyolojik özelliklerini kısaca tartıştıktan sonra fen öğrenme ortamlarını tasarlamada ve bilimin doğasının ilkelerini öğretmede bilimin sosyal esaslarını ve „uygulama toplulukları? kavramını içermesi gerektiğini önermekteyiz. Daha sonra, yakın zamanda yapılan çalışmalarda „otantik bilim uygulamalarının? özelliklerini ele almaktayız ve araştırmacıların bu çalışmalarda „otantik bilim uygulamalarını? nasıl kullanılabilir hale getirdiklerini tetkik etmekteyiz. Son olarak ise bilimin antropolojik ve sosyolojik açılarını kullanarak „otantik bilim uygulamaları? hakkında öğrencilerin ve öğretmenlerin farkındalıklarını artırmak için önerilerde bulunmaktayız.Otantik bilim,  bilimsel araştırma,  bilimsel okuryazarlık,  bilim antropolojisi,  bilim sosyolojisi,  bilimin doğası 
  
Makale Gönder