KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Harun ER,  Fatma ÜNAL 

Bilimsel ve teknolojik anlamda yaşanan hızlı gelişmeler, sosyal yaşamda büyük değişimlere neden olmakta ve bireylerin bu sürece uyumunu gerçekleştirme noktasında eğitime büyük görev düşmektedir. Daha nitelikli, gelişim ve değişimlere çabuk ayak uydurabilen bireyler yetiştirmede akademik anlamda yüksek eğitim almış bireylere gereksinim duyulmaktadır. Özellikle bu anlamda günümüzde lisansüstü eğitim büyük önem kazanmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araştırmada, farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime ilişkin görüşlerine ilişkin bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Bartın, Bülent Ecevit ve Siirt üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim gören toplam 442 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilen bu araştırmada, katılımcıların lisansüstü öğretime ilişkin bir bilgi sahibi oldukları söylenebilir. Aynı zamanda bu sürecin kendileri açısından fayda sağlayacağı, bireysel ve mesleki anlamda kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağı noktasında görüşler belirtilmiştir. Bunun yanında katılımcılar bu sürecin olumsuz tarafları hakkında da görüş bildirmişlerdir.lisansüstü eğitim,  sosyal bilgiler,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder