KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSPAT BECERİLERİ VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru Aylar,  Yeter Şahiner 

Bu araştırmanın amacı ispat becerisini geliştirmek için uygulanmış olan, 13 haftalık ispat öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin ispat becerileri ve ispata yönelik tercihlerinde ne yönde değişiklikler meydana getireceğini incelemektir. Araştırma eylem araştırması olarak kurgulanmış ve iki ayrı ortaokulda, toplam 48 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır, bunlar birer adet Hazır Bulunuşluk ve İspat Testi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formudur. Veri analizinde nicel yöntem ve nitel yöntem bir arada kullanılmıştır. Gerçekleştirilen uygulamanın ardından öğrencilerin ispat becerisinde gelişim gözlenmiştir. Öğrencilerin ispat yapacakları önermelere ilişkin tercihlerinde ise kullanılacak ispat yönteminden ziyade, ispatı yapılacak önermenin öğrenciler için anlaşılır oluşunun etkili olduğu gözlenmiştir.İspat becerisi,  ispat yöntemleri,  matematik eğitimi 
  
Makale Gönder