KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ORTAOKUL 7. SINIFTA DÖRTGENLERİN ALAN BAĞINTILARINI OLUŞTURMA SÜRECİNDE DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ KULLANILMASI
Bilal ÖZÇAKIR,  Erdinç ÇAKIROĞLU 

Bu çalışmada, GeoGebra yazılımı ile hazırlanmış etkinliklerin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik öğretim programında dörtgenlerin alan hesabına ilişkin kazanımların öğretiminde sağlayacağı katkıların incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasının araştırma modeli olarak kullanıldığı bu çalışmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubu Kırşehir ilindeki bir ortaokulun 7. sınıfına devam eden 40 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma süresince dörtgenlerde alan hesabıyla ilgili kavramlara yönelik hazırlanmış üç adet etkinlik kullanılmıştır. Bu etkinlikler yapılırken kullanılan çalışma kağıtları araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Bu çalışma kağıtlarındaki öğrenci yanıtları incelenerek öğrencilerin oluşturdukları alan bağıntıları üç kategori altında kodlanmıştır. Oluşturulan alan bağıntıları incelendiğinde, kullanılan etkinliklerin dörtgenlerde alan bağıntısını oluşturmada öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda teknoloji destekli etkinliklerle matematik eğitimi gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin dikkate alınarak hazırlanması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.dinamik geometri etkinlikleri,  dörtgenlerde alan,  GeoGebra,  matematik eğitimi 
  
Makale Gönder