KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sevgi BEKTAŞ BEDİR 

Bu çalışmada hayat boyu öğrenme kapsamında açılan Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılmış olan kursiyerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015 - 2019 yıllarında Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurs programlarından altı mesleki kurs programına katılan kursiyerler oluşturmaktadır. Bu altı mesleki kurs programının tercih edilme sebebi kursiyerlerin bu kurs programlarını belirlenen zaman diliminde her dönem seçmiş olmaları, bu kurs programlarına ait aktif atölyeler olması ve en önemlisi bu kurslarda öğreticilik yapan kalfa ve usta öğreticilerin bu zaman diliminde (2015- 2019) bu kurslara kursiyer olarak katılmış olmalarıdır. Bu kurslara 1172 kadın ve 102 erkek katılmıştır. Bu çalışmada veriler doküman incelemesi ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Seçilen altı kurs programında kalfalık veya usta öğreticilik yapan öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak Halk Eğitim Mesleki kurs programlarına kadın kursiyerlerin erkeklere oranla daha çok katıldıkları görülmüştür. Hem kadın hem de erkek kursiyerlerin çoğunlukla genç yetişkin (23-44 yaşlarında) ve ortaokul mezunu oldukları görülmüştür. Görüşme sonucunda üç tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar; “mesleki kursların kazandırdıkları, hayat boyu öğrenmenin anlamı ve mesleki kurslara yönelik öneriler”dir. Görüşmecilerin hayat boyu öğrenmeyi içselleştirdikleri ve hayatlarına yansıttıkları görülmüştür.Hayat boyu öğrenme,  Yetişkin eğitimi,  Mesleki kurslar 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.006

  
Makale Gönder