KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

MEKE MAARINDA BULUNAN BİR VOLKAN BOMBASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Sencer Sayhan 

Konya'nın Karapınar ilçesinin yaklaşık 8 km güneydoğusunda yer alan Meke maarının kuzey yamaçlarında, yöreye 2002 yılı Ekim ayında yapmış olduğumuz bir ekskürsiyon esnasında, tarafımızdan uzun ekseni 55 cm, kısa ekseni 37 cm, olan 60 kgağrlığında bir volkan bombası bulunmuştur.

Bu volkan bombasının, Meke maarında bulunmasında rağmen buradan kaynaklanmayıp, Meke maarının yaklaşık 3.5 km güneydoğusunda bulunan Ayırtmeke püroklastik volkan konisinden fırlatıldığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla Meke maarının yaşının Ayırtmeke konisinden daha yaşlı olduğu bu tespite dayanılarak ispatlanmıştır.

Yöredeki past volkanik faaliyetler, değişik kaynaklarda Warm' e dönemine yaşlanmaktadır. Oysa ki, tespitlerimize göre yöredeki past volkanik faaliyetler son 7000 yıl içinde gelişmiştir.

Bulunan volkan bombası, Türkiye'de şimdiye kadar bulunanlar içerisinde en büyüklerden biri olup ağıra şartlarına bağlı olarak yapılan sınıflandırmada ekmek kabuğu şeklindeki volkan bombası tipine girmektedir.

Bugüne kadar Türkiye'nin volkan bombası envanterinin çıkarılmamış olması nedeniyle bulunan volkan bombasının kıyaslanma imkanı olmamıştır.

Çalışmamızda, bir püroklastik koninin patlaması esnasında ortaya çıkan enerji miktarı, volkan bombasının hızı, patlama anından itibaren yere çakılana kadar geçen süre ve atmosferde maksimum yükseldiği seviye rakamsal olarak hesaplamak suretiyle patlamanın büyüklük ve şiddeti konusunda da bilgi verilmiştir.

Dileğimiz çalışmanın benzer tarzdaki çalışmalara ışık tutmasıdır. Meke Maarı,  Volkan Bombası 
  
Makale Gönder