KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİYLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRENEN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
Yalçın BAY 

Bu araştırmada İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ile 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan, Ses Temelli Cümle Yöntemi (STCY) ile ilk okuma yazma öğretiminin değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) yapılmıştır. Araştırmada; 2005-2006 eğitim öğretim yılında, 116 ilköğretim 1. sınıf öğrencisinin, okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri yönünden sekiz ay süreyle gözlenmiştir. Araştırmada tarama modeli ve gözlem tekniği gibi çeşitli model ve teknikler kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tablolar oluşturulmuş, t testi kullanılarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre STCY ile ilk okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeylerinin genel anlamda seviyelerinin çok üzerinde olduğu tespit edilmiştir.Ses Temelli Cümle Yöntemi,  İlk Okuma Yazma Öğretimi,  Okuma Yazma,  İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 
  
Makale Gönder