KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2008/Cilt 9,Sayı-1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONUNUN NE OLDUĞUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Pınar GÜLER 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, fen ve teknoloji dersi ile ilk defa karşılaşacak olan ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin bu derste ne öğrenmeleri gerektiği üzerine fikirlerini belirlemektir. Bu amaçla sınıf öğretmeni adaylarına, ilköğretim 4. sınıf öğrencisinin fen ve teknoloji dersinde öğrenmesi gereken en önemli konunun ne olduğu gerekçesi ile sorulmuş, alınan cevaplar betimsel olarak tanımlanmıştır.

Çalışmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği A.B.D.’nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri, örneklemini ise bu evrenden seçilen 71 kişi oluşturmuştur. Cevaplar doğrultusunda öğretmen adayları, en çok biyoloji, daha sonra ise kimya ve fizik konularının öğrenilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Gerekçeleri, öğretmen adaylarının kendi ifadeleri verilerek ayrıntıları ile sunulmuştur. Öğretmen adaylarının öğrenilmesini gerektiğini düşündükleri konular, öğrencilerin öğrenmek istedikleri konular ile örtüşmektedir. Öğrenciler de öğretmen adayları da, en önemli konunun biyoloji olduğu üzerinde yoğunlaşmışlardır. Öğrencilerin merak ettikleri ve öğretmenlerin öğrenilmesi gerektiğini düşündükleri konular yakından uzağa, somuttan soyuta ilkesini doğrulamaktadır.Fen ve teknoloji öğretimi,  sınıf öğretmeni adayları 
  
Makale Gönder