KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

TÜRKİYE’DEKİ KİMYA EĞİTİMİ MAKALELERİNİN İNCELENMESİ: 2000-2013
Burcu ULUTAŞ,  Sinem ÜNER,  Nurcan OLUK,  Ayşe ÇELİK,  Hüseyin AKKUŞ 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2000-2013 yılları arasında yayımlanan 10 dergideki 193 kimya eğitimi makalesini içerik analizi ile incelemektir. Elde edilen veriler incelendiğinde makalelerin çoğunlukla nicel olduğu, kullanılan veri toplama araçlarının sıklıkla yazarlar tarafından geliştirildiği, genellikle çoktan seçmeli testlerin kullanıldığı, veri toplama aracı ve yöntem için pilot uygulamaların yapılmadığı ve sıklıkla bir yöntemin başarıya etkisinin incelendiği belirlendi. Ayrıca makalelerde çalışılan konuların temel kimya ve maddenin tanecikli doğası konuları üzerinde yoğunlaştığı, iki yazarlı makalelerin çoğunlukta olduğu ve genellikle uluslararası kaynakların kullanıldığı tespit edildi. Bu çalışmanın, kimya eğitimi alanında araştırmaya başlayan araştırmacılara Türkiye’de yapılan kimya eğitimi araştırmalarının eğilimlerini görebilmeleri, araştırma süreci ile ilgili uygun kararlar verebilmeleri ve araştırmalarını raporlaştırabilmeleri için yardımcı olacağı düşünülmektedir.Kimya eğitimi makaleleri,  makale inceleme,  içerik analizi 
  
Makale Gönder