KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA YÖNELİK MODELLER VE YAKLAŞIMLAR

Ömer Beydoğan 

Öğrencilerin toplumsal yaşamda başarılı olabilmeleri ve karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilmeleri için okulların velilerle işbirliği içinde çalığmaları gerekir. Bu araştırmada veli katılımını artırmaya yönelik literatürde yer alan model ve yaklaşımları hakkında bazı bilgiler verilmiştir.


Veli katılımını artırmaya yönelik rehberlik şekilleri, ebeveynlerle iletişim ve etkileşim biçimleri gibi bir dizi konunun öneminden bahsedilmiştir. Velilerle işbirliğinin artırılmasının çocuklarının eğitiminde karşılaştıkları güçlükleri aşmada sağlayacağı faydalar açıklanmıştır.Ebeveyn katılımı,  okullar,  eğitim süreci 
  
Makale Gönder