KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

DİDAKTİK DURUMLAR TEORİSİ IŞIĞINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİKSEL SÜREÇLERİN YAŞATILMASI
Abdulkadir ERDOĞAN,  Emel ERDOĞAN 

Matematiksel süreçler kavramı son zamanlarda programlarda sıklıkla yer verilen fakat net bir tanımına rastlanmayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı matematiksel süreçler kavramına açıklık getirmek ve ilköğretim öğrencilerine bu süreçlerin nasıl yaşatılabileceği konusunda teori ve uygulama temelli bazı öneriler geliştirebilmektir. Çalışmada matematik eğitimi alanında Guy Brousseau önderliğinde geliştirilmiş olan Didaktik Durumlar Teorisinin prensipleri benimsenmiş ve bu prensipler doğrultusunda tasarlanıp uygulanan bir etkinliğin analizlerine yer verilmiştir. 20 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin katıldığı etkinlik bir proje çerçevesinde özel olarak tasarlanmış bir sınıf ortamında gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 75 dakika sürmüştür. Etkinliğin analizleri Didaktik Durumlar Teorisinin ilköğretim seviyesinde matematiksel süreçlerin yaşatılabilmesi ve öğrencilerin bu süreçlerin merkezinde yer almaları için uygun araçları sunduğunu göstermektedir.matematiksel süreçler,  didaktik durumlar teorisi,  oyun temelli öğrenme,  ilköğretim beşinci sınıf 
  
Makale Gönder