KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-2

2018 ORTAOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ HUKUK OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ESER İRŞİ,  Ömer Faruk SÖNMEZ,  Maksut ÖNLEN,  UĞUR POLAT 

Hukuk okuryazarlığı hukuka ait kaynakları doğru okuyabilmeyi, hukuk terimlerini  doğru anlayabilmeyi ve hukukla ilgili kuralları hayata geçirebilmeyi ifade eder. Ülkemizde ilkokul ve ortaokullarda sosyal bilimleri temel alan çeşitli derslerin öğretim programlarında hukukla ilgili kazanım, kavram, beceri ve değerler yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilkokul ve ortaokullarda okutulan, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Hukuk ve Adalet derslerine ait 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretim programlarını hukukla ilişkili kazanım, kavram, beceri ve değer bağlamında incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre; 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer alan 143 kazanımdan 15 kazanımın, 2018 İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programında yer alan 29 kazanımdan 19 kazanımın, Sosyal Bilgiler (4-7) öğretim programında yer alan 136 kazanımdan 23 kazanımın, Hukuk ve Adalet dersine ait 33 kazanımın, hukuk okuryazarlığı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kavram, beceri ve değerler açısından da söz konusu derslerin öğretim programlarında hukuk okuryazarlığına yer verildiği görülmüştür. Araştırma sonucunda; İlkokul İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi, Hayat Bilgisi, Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Seçmeli Hukuk ve Adalet dersi kazanım ve diğer program öğeleri 2018 programları çerçevesinde incelenmiş, söz konusu öğretim programlarında hukuk okuryazarlığına yer verildiği belirlenmiştir.Eğitim,  Hukuk ve adalet,  Hukuk okuryazarlığı,  Öğretim programı 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.012

  
Makale Gönder