KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

BİR OYUNDAN ÖTESİ: ‘’MAVİ BALİNA’’ (THE BLUE WHALE) ADLI OYUNUN SHNEİDMAN’IN ‘’ İNTİHAR KÜPÜ’’ MODELİ BAĞLAMINDA ANALİZİ
Ertuğrul TALU 

Bu çalışmanın amacı ,  son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde büyük yankı uyandıran ve yaklaşık 200’e yakın çocuk ve ergenin intiharından sorumlu tutulan ve otoritelerce şimdiye kadarki en tehlikeli ve en ölümcül bir meydan okuma oyunu olduğu iddia edilen “Mavi Balina” (The Blue Whale) adlı çevrimiçi oyunun çocuk ve ergenler üzerindeki intihara sürükleyici etkisini, Edwin Shneidman’ın ‘’intihar küpü’’ modeli bağlamında analiz edip, değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda “Mavi Balina” oyununda yer alan ve oyunculardan elli gün boyunca sırasıyla yerine getirilmesi istenen elli görev, Shneidman' ın ’’intihar küpü’’ modelinde yer alan acı (pain), baskı (press) ve huzursuzluk (perturbation) gibi üç temel psikolojik faktör bağlamında incelenmiş ve modelle ilişkisi saptanan görevler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın, bundan sonraki zamanlarda ortaya çıkabilecek benzer yapıdaki oyunların kullandığı psikolojik stratejileri çözümleme ve dolayısıyla da çocuk ve ergenleri bu tür zararlı içerikli oyunlardan koruma sürecindeki bireysel ve toplumsal bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Mavi balina,  Çevrimiçi oyun,  İntihar küpü modeli,  Meydan okuma 
  
Makale Gönder