KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Bayram Tay 

Bu çalışmada, öğrenme, öğrenme stratejileri ve bu stratejilerden anlamlandırma stratejileri ve Sosya Bilgiler hakkında bilgi verilmiştir. İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde anlamlandırma stratejilerinin öğrenciler tarafından nasıl kullanılabileceği örneklerle açıklanmıştır. Çalışmanın amacı, anlamlandırma stratejilerinin Sosyal Bilgiler dersi konularını öğrenmede sağlayacağı kolaylığı ortaya koyarak bu stratejilerin önemini vurgulamaktır.Öğrenme,  Öğrenme Stratejileri,  Anlamlandırma Stratejileri,  Sosyal Bilgiler 
  
Makale Gönder