KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

ALMANYA'DA YAŞAYAN 15-19 YAŞ TÜRK GENÇLERİNİN EĞİTİM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME (KUZEY REN VESTFALYA ÖRNEĞİ)
Soner Mehmet ÖZDEMİR,  Halis BENZER,  Oktay AKBAŞ 

Bu çalışmanın amacı, Almanya’da yaşayan 15-19 yaş arası ortaöğretim çağındaki Türk öğrencilerinin eğitimle ilgili sorunlarını betimlemektir. Araştırmada çalışma grubunu Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lünen şehrindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 15-19 yaş arasındaki 197 Türk öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla Türk öğrencilerin eğitimle ilgili sorunlarını kapsayan bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmada Türk öğrencilerin büyük kısmı Almanca okuma, yazma, anlama ve konuşma düzeylerinin genelde iyi olduğunu, öğrencilerin üçte bire yakını ise Almanca gramer düzeylerinin orta ve çok az düzeyinde olduğunu belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, öğrencilerin yarıdan daha fazlası okullarındaki öğretmenlerin kendilerine karşı tutumlarının oldukça olumlu olduğunu, öğrencilerin beşte ikiye yakını okul yöneticilerinin genelde kendilerine Alman öğrenciler kadar eşit davrandıklarını, yaklaşık üçte ikisi okullarındaki imkanlardan eşit yararlanabildiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanında, Türk öğrencilerin dörtte üçü okudukları okullardan memnun olduklarını belirtirken, yarıdan daha fazla bir bölümü ise mezun olduktan sonra rahatça iş bulabileceklerini düşünmektedirler.Almanya’daki Türk öğrenciler,  Eğitim Sorunları,  Almanca 
  
Makale Gönder