KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

TÜRKİYE’DE MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ORTAMLARINDA BİLGİSAYAR VE MATEMATİK PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ÖL&CCEDİL;ÜTLERİ

Hayati Çavuş,  Esin Eskitaşçıoğlu 

Genel anlamda “Bilgisayar Destekli Öğretim” (BDÖ) daha özelde matematik dersinde BDÖ, özellik ve potansiyelleriyle araştırılmaya değer olarak değerlendirilebilirler. Bu bakımdan matematik dersinde BDÖ’ye yönelik Türkiye’deki durumun belirlenmesi önemli bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında önemli sayılan bu başlangıç noktasına bir katkı yapılmaya çalışılarak, Türkiye’deki örgün öğretim kurumlarındaki matematik öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ve yararlanma şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı tüm Türkiye’yi temsil edecek şekilde 24 ilde görev yapan matematik öğretmenlerine uygulanmıştır. Yapılan analizler sonrasında, öğretmenlerin bilgisayarla tanışık oldukları sonucu gözlemlenmiş, ancak kendi alanları ile ilgili programları eğitim-öğretim ortamlarında yeterli derecede kullanmadıkları tespit edilmiştir.



Bilgisayar destekli öğretim,  matematik,  öğretmen 




  
Makale Gönder