KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN MODÜLER ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cihan SEÇİLMİŞ,  Kurban ÜNLÜÖNEN 

Bu araştırmada, Mesleki ve Teknik Eğitimi Güçlendirme Projesi kapsamında tüm meslek liselerinde uygulamaya konulan yeterliliğe dayalı modüler öğretim programlarının amaçlarına uygun bir biçimde uygulanabilirliği. otelcilik ve turizm meslek liselerindeki uygulamalar bazında değerlendirilmiştir. Araştırma. öğretmenler üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan turizm meslek dersleri öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgular. modüler öğretim programlarında ve programların uygulanmasında bazı problemlerin olduğunu göstermektedir. Öğretmenler hazırlanan programlardaki tanımlamaların. içeriklerin ve amaçların gerekli yeterlikleri kazandıracak nitelikte olduğunu düşünürken. okullarındaki fiziki donanımın modüler öğretimin uygulaması için yeterli olmadığı görüşündedirler. Sonuçta araştırmadan elde edilen bulgulara göre. yeni uygulamaya konulan programların eksikliklerini gidermeye yönelik bir takım öneriler sunulmuştur.Meslek eğitim,  turizm eğitimi,  modüler öğretim sistemi,  MEGEP 
  
Makale Gönder