KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMAYA İLİŞKİN ALGILARI VE YAZMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER: RTEÜ ÖRNEĞİ
Yasemin BAKİ,  Neslihan KARAKUŞ 

Bu araştırmanın temel amacı; Türkçe öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının yazma kavramına ilişkin algıları ve yazma sürecinde yaşadıkları sorunların tespit edilmesidir. Olgu bilim deseniyle tasarlanan araştırmada katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme türlerinden homojen örnekleme kullanılmıştır. Katılımcılar, 2014 akademik yılı güz döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü birinci sınıfta öğrenim gören 132 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmadaki verilerin elde edilmesinde Metafor Belirleme Formu (MBF) ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (YYGF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; metafor analizi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar; Terapi, Birikim, Düzen, Yansıtma, Rehber, Sonsuzluk, Karmaşa adı verilen yedi kavramsal kategori altında toplanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının daha çok yazının planlanması ve cümlelerin bağlanmasında, Türkçe öğretmeni adaylarınınsa yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.Yazma,  metafor,  Türkçe ve sınıf öğretmeni adayları 
  
Makale Gönder