KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN MEB 6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİTAP SETLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elif BAKAR,  Özgül KELEŞ,  Melih KOÇAKOĞLU 

Bu çalışma, ilköğretim 6. sınıfta okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeni öğretim programlarına göre hazırlanmış fen ve teknoloji dersine ait kitap setleri hakkında, bu kitap setlerinin uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Kitap setleri (Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı) ile ilgili olarak içerik, görsel tasarım ve görsel unsurlar, ölçme ve değerlendirme ile dil ve anlatım açılarından öğretmen görüşlerinin alınacağı bir anket hazırlanmıştır. Görüşleri alınan öğretmenler farklı illerde görev yapan 38 fen ve teknoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kitap setleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular çözüm önerileriyle birlikte sunulmuştur.Fen ve Teknoloji,  Kitap Setleri,  Öğretmen Görüşleri 
  
Makale Gönder