KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

ÖĞE GÖSTERİM TEORİSİ’NİN BİR UYGULAMASI: FONKSİYON KAVRAMININ ÖĞRETİMİ

Yüksel Dede 

Öğe Gösterim Teorisi (ÖGT), çeşitli öğretim bileşenlerini içeren bir öğretim teorisidir. ÖGT’nin bu özelliği, herhangi bir kavramın veya özelde bir matematiksel kavramın öğretiminde farklı öğretim stratejilerinin ve tekniklerinin birlikte kullanılmasına imkan verir. Bu durumda, öğrencilerin matematiksel kavramları daha kolay öğrenmelerine, öğretmenlerin de her düzeydeki öğrenciye daha fazla rehberlik yapabilmelerine olanak sağlar.


Bu çalışmada, matematik müfredatının en önemli kavramlarından birisi olan ve öğrenciler tarafından anlaşılmasında bazı sıkıntıların olduğu görülen fonksiyon kavramının öğretiminin, ÖGT’ne göre nasıl yapılabileceğine yönelik bir uygulama örneği verilmiştir.Öğe Gösterim Teorisi,  Fonksiyon Kavramı,  ÖGT ile Fonksiyon Kavramının Öğretimi 
  
Makale Gönder