KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE ANNE-BABALARININ BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Hasan DİLEK,  Ayşe AKSOY 

Bu araştırma Farklı eğitim programlarına sahip öğrenim kurumlarına devam eden Lise II. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile Anne- Babalarının Benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kırşehir ili merkez liselerinde (Meslek, Düz ve Anadolu-Fen liseleri) öğrenimine devam eden lise 2.sınıf öğrencileri ve Anne-Babalarından oluşmuştur. Öğrencilerin ve Anne-Babalarının benlik saygı düzeyini ölçmek için “Benlik Saygısı Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada; ergenlerin okul türlerine göre benlik saygıları ile annelerinin benlik saygısı ve annelerinin çalışma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin okul türlerine göre benlik saygısı ile babalarının benlik saygısı, babanın öğrenim durumu, annenin öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.Ergenlik dönemi,  benlik saygısı,  ebeveyn benlik saygısı 
  
Makale Gönder