KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME TÜRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Mehmet Taşdemir,  Figen Taşdemir,  Yunus Geçer 

Bu araştırma ile öğretmen adaylarının dokuz düşünme biçimine ilişkin bilgi düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma betimsel bir araştırma olup nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu 2015–2016 öğretim yılı x eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşturulmuştur. Çalışma grubu 342’si kız, 176’sı erkek 518 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen tanım ve örneklerden kavramlara ulaşmayı amaçlayan Düşünme Türleri Bilgi Testi (DTBT) ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde SSPS 15 programı kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarında Tümevarım, Tümdengelim, Yaratıcı ve Eleştirel düşünme biçimlerinde yeterli öğrenmelere karşın, Analojik, Analitik, Sistemli, Yansıtcı, Üst düzey düşünme biçimlerinde ise yetersiz öğrenmeler gözlenmiştir.Düşünme,  düşünme türleri,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder