KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

COĞRAFYA’DA DENEYSEL GÖZLEM UYGULAMASI
Ufuk KARAKUŞ 

Coğrafya öğretiminde uygulamalı çalışmalar yapılmadan bilginin kalıcı olması sağlanamaz. Ama bir çok ülkede coğrafya öğretimi uygulama olmadan teorik olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum öğrenciyi ezbere yönelttiği gibi coğrafya eğitiminin öneminin kavranmasına da engel olmaktadır. Coğrafya eğitiminin uygulamalı olabilmesi için deneysel gözlemlerin ve okullarda kurulacak coğrafya laboratuarlarının çok büyük önemi vardır. Deneyin coğrafya öğretiminde kullanılması gerekmektedir.Coğrafya Öğretimi,  Deney,  Deneysel Gözlem,  Laboratuar 
  
Makale Gönder