KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

ÇOCUK SUÇLULUĞU VE OKULLAR İLE İLİŞKİSİ
Halil IŞIK 

Bu çalışmanın temel amacı çocuk suçluluğu ve okul - suç ilişkisi üzerine kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda alt amaçlar (a) suça ilişkin kuramlar, (b) çocukları suça iten risk faktörleri, (c) okul ve çocuk suçluluğu ilişkisi ve (d) çocuk suçluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik modeller olarak belirlenmiştir. Çocuk suçluluğu sorununu bütüncül açısından ve bilimsel bir çerçevede ele alıp tartışmaya yönelik çeşitli kuramlar mevcuttur. Bu kuramlardan genel gerilim (strain) kuramı ve kaçış (escape) kuramı çocuk suçluluğunu açıklamada yararlı olacaktır. Çocukları suça iten risk faktörlerinin bilinmesi çocuk suçluluğuna ilişkin önemli bir yere sahiptir. Risk faktörleri arkadaş çevresi, aile, okul ve toplumla ilgili faktörler olabilir. Okullarda suç ve şiddet ile mücadele etmeye yönelik faklı program ve uygulamalar geliştirilmiştir (Kim, 2004) ve bu program ve uygulamalar sonucu belirli düzeyde sorunun çözülmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Çocuk suçluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması ve suça yönelten risk faktörlerinin ortadan kaldırmasını sağlayacak programların geliştirilmesi sağlıklı ve güvenli eğitim öğretim ortamları oluşturulması açısından önemlidir.Çocuk suçluluğu,  suçlu çocuk,  suç ve okul 
  
Makale Gönder