Yazarlar:
Ömer Faruk DİVARCI , Fatih SALTAN
MULTİMEDYA DESTEKLİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN EĞİTİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ

            

Yazarlar:
Ramazan CANSOY, Hanifi PARLAR
OKUL GELİŞİMİNİN BİR YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETMEN PROFESYONELİZMİ

            

Yazarlar:
Bahadır GÜLBAHAR
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
Cahit AYTEKİN, Hale TÜRKMENOĞLU, Nihat ARIKAN
MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI (MFÖK) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

            

Yazarlar:
Ahmet KESİCİ, Bayram AŞILIOĞLU
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK DUYUŞSAL ÖZELLİKLERİ İLE TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVLARI ÖNCESİ YAŞADIKLARI STRESİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ

            

Yazarlar:
Rengin ZEMBAT , Hilal İlknur TUNÇELİ, Ezgi Akşin YAVUZ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
Davut KÖĞCE, Murtaza AYKAÇ
MATEMATİK KAZANIMLARININ ÖĞRETİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
Okan KUZU
MATEMATİK VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTEGRAL KONUSUNDAKİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ

            

Yazarlar:
Burcu DURMAZ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İLE ADAYLARININ TAMSAYILARLA DÖRT İŞLEMİ SAYMA PULLARIYLA MODELLEME BAŞARILARI

            

Yazarlar:
Semahat İNCİKABİ, Abdullah Çağrı BİBER
ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN TEMSİLLERİN ÖĞRENME ALANLARINA VE SINIFLARA GÖRE İNCELENMESİ