BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Hüseyin ÜNLÜ, Ali Murat SÜNBÜL, Latif AYDOS


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Kerim GÜNDOĞDU, Nesrin ÇİMEN, Serap TURAN


            

V DİYAGRAMI UYGULAMALARININ TEMEL KİMYA LABORATUVARI DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Yazarlar: Dilek ÇELİKLER, Handan GÜNEŞ, Tohit GÜNEŞ, Kıvılcım ŞENDİL


            

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar: Ayşegül DERMAN, Erdal ÖZKAN, Yasemin ALTUK, İbrahim MÜLAZIMOĞLU