ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Yazarlar: Suat YAPALAK, Gökhan ILGAZ


            

AİLESİNDE ENGELLİ BİREY BULUNAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Sunay DOĞRU, Gökhan KAYILI, Erhan ALABAY, Özden KUŞÇU, Ayşegül SARIKAYA


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Türkan Berrin KAĞIZMANLI, Enver TATAR, Yılmaz ZENGİN


            

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK YETERLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM, Mehmet GÜLBURNU


            

FATİH PROJESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Yazarlar: Hasan KARAL, İdris AKTAŞ, Yiğit Emrah TURGUT, Seyfullah GÖKOĞLU, Nükef AKSOY, Özlem ÇAKIR


            

TARİH ÖĞRETİMİNDE HARİTALARIN ÖNEMİ VE KULLANIMI
Yazarlar: Tuba BİRCAN, Mustafa SAFRAN