BİR METİNLERARASILIK ÖRNEĞİ: KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ VARYANTLARI
Yazarlar: Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ, Muhammet SÖNMEZ


            

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARIN MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİM KAYGILARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Hale TÜRKMENOĞLU, Cahit AYTEKİN, Nihat ARIKAN


            

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ
Yazarlar: Tayfun HAYKIR, Aliye USLU ÜSTTEN