ERGENLİK DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI
Yazarlar: Remzi CAN, Mustafa TÜRKYILMAZ, Abdulkerim KARADENİZ


            

ÖĞRENME TERCİHLERİ VE DERS ALGISI
Yazarlar: Sami ŞAHİN, Serkan YILDIRIM


            

ERGENLİKTE ÖZNEL İYİ OLUŞ VE BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK MODELİ
Yazarlar: Ali ERYILMAZ, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GRUP ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ALGILARI
Yazarlar: Gürcü ERDAMAR, Hüsne DEMİREL