FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN NÜKLEER ENERJİ
Yazarlar: Hüseyin ATEŞ, Murat SARAÇOĞLU


            

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Hatice KUMCAĞIZ, Seher ÇELİK, Yaşar BARUT, Melike KOÇYİĞİT


            

HALTERCİLERDE BENLİK SAYGISI İLE YAŞAM DOYUM VE VÜCUT BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Tamer KARADEMİR, Ünal TÜRKÇAPAR, Hakkı ULUCAN, Ziya BAHADIR


            

ERGENLERİN KİMLİK OLUŞUMUNUN FACEBOOK ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Yazarlar: Halil EKŞİ, Nurdan ERDEN, Hilal ERDOĞAN, Emre YILMAZ