FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK GNANÇLARININ AKADEMİK BAGARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Pınar FETTAHLIOĞLU, Ezgi GÜVEN, Elvan AKA, Ayşe ÇIBIK, Mustafa AYDOĞDU


            

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESSİZ OKUMA HIZLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
Yazarlar: Seda SARACALOĞLU, Nurhak Cem DEDEBALİ, Nuri KARASAKALOĞLU


            

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL PEDAGOJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Kürşad YILMAZ, Yahya ALTINKURT


            

AZINLIK GLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILIMI*
Yazarlar: Narod Veronik KURUĞOĞLU, Özge HACIFAZLIOĞLU


            

TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI
Yazarlar: Ergün ÖZTÜRK, Mehmet Barış HORZUM