Yazım Kuralları

Yazım kuralları, noktalama ve kısaltmaların, tablo oluşturmanın, başlık stilinin, kaynak gösterme biçiminin ve her makale taslağının parçası olan birçok unsurun tek bir formatta kullanımını kapsamaktadır.

Yayınlanmak üzere makale hazırlayan yazar(lar), kendi çalışmasıyla söz konusu dergideki diğer makalelerin arasında veya ortaya konan çalışmanın bölümleri arasında tutarsızlıklar olmaması için yayıncı tarafından konmuş olan yazım kurallarına uymalıdır.

Dergiye gönderilecek eserler; web sitemizde yer alan taslak şablon kullanılarak biçimlendirme bozulmadan ve standart A4 kağıt boyutu ile tek sütun halinde yazılmalıdır.

Sisteme yükleme yapılırken ilk başvuru esnasında;Tam metin Türkçe, Benzerlik raporu ve Devir telif Sözleşme Formu yüklenmelidir. Kabul alan çalışmalardan ise tam metinTürkçe, Tam metin İngilizce, Proofreading belgesi, Benzerlik raporu ve Devir telif Sözleşme Formu yüklenmelidir.

Makale şablonu dergimizin internet adresinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılmalıdır.

Kaynaklar kısmındaki referanslar, Tablo (lar) ve Şekil (ler)  yazılırken taslak şablonda verilen APA 6 kriteri baz alınarak hazırlanmış örnekler dikkatlice incelenerek yazılmalıdır.

Kaynakça yazılırken Palatino Linotype, 10 punto, İki yana yasılı, gövde metin, asılı, girinti değeir: 1.25 cm, önce/sonra 3nk, 1,5 satır aralığı şeklinde yazılmalıdır.

Tablo (lar), Şekil (ler) yazılırken APA 6 Stilini takip edin ve WS Word 2007 veya sonraki sürümlerini kullanın.

Tablo başlığı Palatino Linotype, italik, 10 punto, önce/sonra 3nk yazılmalıdır.

Şeklin Başlığı Palatino Linotype, 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 3nk yazılmalıdır.

Çalışma özet hariç, ekler dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Dergiye gönderilecek aday makale, KEFAD makale şablonuna uygun olarak Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki (2) kopya (tam metin) halinde dergimiz web sitesine yüklenmelidir. Yüklenecek tam metinlerde isim ve yazara ait herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir.

Aday makalenin İngilizce kopyasının "proofreading" yaptırılması ve yaptırıldığına dair belgelenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Aday makalelerin işleme alınabilmesi için herhangi bir akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Ithenticate)alınmış orijinallik raporu olmalıdır.

Aday makalede ismi yer alan her yazarın https://orcid.org/signin web adresinden profil oluşturup bilgilerini sisteme kaydettikten sonra aldıkları XXXX-XXXX-XXXX-XXXX şeklindeki 16 haneli ORCID ID numarasını taslak şablonda ayrılan yere yazması gerekmektedir.

Aday makale, http://kefad.ahievran.edu.tr adresi üzerinden "Makale Gönder" kısayolu kullanılarak sisteme yüklenmelidir.

Aday makalenin başlığı ortalanmış, koyu 14 pt, önce/sonra 30nk, Palatino Linotype yazı tipinde yazılmalıdır.

Özet Palatino Linotype, 9 punto, iki yana yaslı, 1 satır aralığı, önce/sonra 6nk şeklinde yazılmalıdır.

Aday makalenin gövde metni iki yana yaslı, Palatino Linotype yazı tipinde , 10 punto ve 1,5 aralık ile önce/sonra 6nk şeklinde yazılmalıdır.

Aday makalede başlık düzeni;

Birinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, ortalanmış, önce/sonra 6nk)

İkinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, 1,25 cm içerden, önce/sonra 6nk)

Üçüncü seviye başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…

Dördüncü Seviye Başlık (Palatino Linotype, italic, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…)

Beşinci Seviye Başlık (Palatino Linotype, kalın, 10 punto, önce/sonra 6nk). Başlığın yanından metin devam eder…

şeklinde olmalıdır.