Tarandığı İndeksler

  1. TUBİTAK-ULAKBİM
  2. EBSCOhost
  3. The Directory of Open Access Journals - DOAJ
  4. Türk Eğitim İndeksi
  5. Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)
  6. Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)