KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlanmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organı olan KEFAD, yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayınlanan ulusal, hakemli akademik bir dergidir. atabilecektir. Hakem süreci olumlu tamamlanan çalışmalardan İngilizce tam metin ve Proofreading belgesi istenecektir. Aday makalenin yayınlanabilmesi için gerekli tüm belgelerin tam olması gerekmektedir.

Makale değerlendirme süreçlerinde kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi benimsenmektedir. KEFAD çevrimiçi (online) olarak yayınlanır ve dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir.

KEFAD, Nisan 2018 sayısı itibariyle her bir makaleyi tam metin Türkçe ve tam metin İngilizce olarak yayınlamaktadır. İsteyen yazarlarımız süreçlerini sadece Türkçe tam metinler ile başlatabilecektir. Hakem süreci olumlu tamamlanan çalışmalardan İngilizce tam metin ve Proofreading belgesi istenecektir. Aday makalenin yayınlanabilmesi için gerekli tüm belgelerin tam olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Yazarlarımız,

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Bakınız TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. Bu kriteri sağlamayan makalenin süreci tamamlansa dahi dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayabilir.

Etik kurul onayı halihazırda var olan makaleler için makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanacağı kesinleştikten sonra dergimizin yenilenen şablonuna göre sorumlu yazar tarafından Etik Kurul Onay bilgi eklemeleri yapılacaktır.

Etik kurulu olmayan makalelerde ise (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya

" XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunun” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim."

şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu ekleme işlemi de makale yayınlanması kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.


Saygılarımızla,


Kefad Yayın Kurulu

Makale Gönder