Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Değerli Bilim İnsanları,

 

2017 Ağustos sayımız yayınlanmıştır. Dergimizin son sayısına erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

 

DUYURU

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi  yenilemekte olduğumuz dergi web arayüzü ve yeni makale kabul/takip sistemimiz nedeniyle yeni makale başvurularının kabulünü 20.10.2017 tarihine kadar durdurmuştur. 20.10.2017 tarihi itibari ile yapılacak olan yeni makale başvurularınız web adresimiz üzerinden alınacaktır.

Saygılarımızla,

KEFAD Editörlüğü.

 

 

 

Vizyon
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; uluslararası ve disiplinlerarası üretilen, özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak ve eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmektir. Bu sayede Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlaması da amaçlanmaktadır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teorik olarak yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

 

Journal of Kırşehir Education Faculty (JKEF)

Vision
The aim of the Ahi Evran University Journal of Education is to research topics that are of international and national significance across educational contexts in terms of design, method, and/or findings of the research. The journal’s goal is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, to strengthen the links between scientific research and management policy in Turkey, and to stimulate and enhance the quality of debate. Representing an interdisciplinary forum for the exchange of recent data and expert opinions, it reflects the importance of a comprehensive approach to education in Turkey.

      
      

            


Copyright © BAUM 2015