Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Duyurular

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) web sitesi, iyileştirme çalışmaları sonucunda yeni arayüzü ve yeni makale takip sistemi ile faaliyetlerine devam edecektir. Bu yeniden yapılanmanın ana amacı, dergimizin araştırmacılara daha kaliteli hizmet sunabilmesi, tanınırlılık ve taranırlık oranını daha da yukarılara taşıması olarak belirlenmiştir. Gelinen noktada daha dinamik ve işlevsel bir web sitesine kavuşan KEFAD, ilerleyen zamanda da kendisini olumlu yönde güncelleyerek belirlenen amaca ulaşacak adımları hızla atacaktır. Dergimiz sadece web arayüzünü değiştirmekle kalmamış birçok özelliği de yenilenmiş veya değiştirilmiştir. Örneğin yazım kurallarımız değiştirilmiş, sayfa yapımız yenilenmiş, makale süreçleri tamamıyla elektronik ortama aktarılmıştır.

Yılda üç sayı şeklinde yayınlanan KEFAD, önümüzdeki ay Aralık sayısı ile 18. cildini tamamlayacaktır. Aralık sayısında yayınlanacak olan çalışmalar için yazarlarına bu sayıya özel yayın şablonu mail ile gönderilecek ve şablona uygun olarak hazırlanan çalışmalar yayın kurulunun oluru ile yayınlanacaktır.

19. cildin ilk sayısı olan Nisan sayısı ise şu an sistemde ulaşılır durumda olan makale şablonu ile yayınlanacaktır. Nisan sayısı ve bundan sonraki tüm sayılarda çalışmalar hem İngilizce hem de Türkçe tam metin olarak yayınlanacaktır. Değerli yazarlarımızın bu hususu dikkate almalarını önemle duyurmak isteriz.

Bu günden itibaren yeni makalelerin tüm işlemleri web sayfamız üzerinden gerçekleştirilecektir. Bundan önceki makalelerin işlemleri eskiden olduğu gibi e-posta yolu ile devam edecektir. Önceki makalelerin süreçleri devam etmekte olduğundan ve herhangi bir karışıklığa sebep olmamak için böyle bir uygulamanın uygun olacağı düşünülmüştür.

2016 yılı itibari ile TUBİTAK – ULAKBİM, EBSCOhost, The Directory of Open Access Journals – DOAJ, Türk Eğitim İndeksi, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ve Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) taranmakta olan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi’nin uluslararası dizinlere başvuru süreçleri devam etmekte olup hedeflerine sizlerin de desteği ile ulaşacaktır..

 

Baş Editör

Prof. Dr. Bayram Tay