Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

Tarandığımız indexlere yenileri ekleniyor...

Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) olarak Directory of Research Journals Indexing' de (DRJI) taranmaya başlamıştır.