Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

KEFAD index listesine yenileri eklendi...


Dergimiz 16.05.2018 tarihi itibari ile The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) tarafından indexlenmektedir. Dergimiz ERIH PLUS ile birlikte 9 farklı index tarafından indexlenmektedir..