KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-3

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEOMETRİ ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK DERS PLANI GELİŞTİRMEYE DAYALI GÖRÜŞLERİ: 4MAT MODELİ VE BÜTÜNSEL BEYİN MODELİ
Feyza ALİUSTAOĞLU 

Öğrenme stillerini ve beyin yarı kürelerini temel alan modellerden biri 4MAT modeli, diğeri Bütünsel Beyin Modelidir. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının bu modellere dayalı ders planı geliştirme becerilerini incelemek ve her iki model hakkındaki görüşlerini almaktır. Çalışma grubu dördüncü sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 16 matematik öğretmen adayından oluşmaktadır. İlk olarak, her iki model öğretmen adaylarına tanıtılmıştır. Daha sonra öğretmen adayları dörder kişilik gruplara ayrılmış; her bir grup belirtilen modellerden birini seçmiştir. İki grup 4MAT modelini, iki grup bütünsel beyin modelini seçmiş olup, öğretmen adaylarının seçtikleri modele dayalı ders planı geliştirmeleri istenmiştir. Öğretmen adayları hazırladıkları ders planlarını temel alarak sınıf ortamında öğretim yapmışlar ve bu süreçte diğer öğretmen adayları tarafından öğretimlerle ilgili bireysel notlar alınmıştır. Daha sonra yapılan öğretimler üzerine tartışmalar yapılmış, öğretmen adayları bu tartışmaları dikkate alarak ders planlarını düzenlemişlerdir.  Ardından öğretmen adaylarının her iki model hakkında görüşleri alınmıştır. Öğretmen adayları 4MAT modelini bütünsel beyin modelinden daha sistematik bulmuşlardır. Ancak, 4MAT modeline dayalı planlama ve uygulamanın daha zaman alıcı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, sağ yarı küreye dayalı etkinlik tasarlamada daha fazla zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.4MAT modeli,  Bütünsel beyin modeli,  Ders planı tasarımı 
  
Makale Gönder