KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

POPÜLER ÇEVRE KAVRAMLARININ EĞİTİMİNDE GÖRSEL MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Nasip DEMİRKUŞ,  Talat BOZKURT,  Salih GÜLEN 

Bu çalışmada popüler çevre kavramlarının ve kavram kümelerinin zihne doğru yerleşmesi ve doğru bir şekilde öğrenilmesi için, eğitim camiasına sanal materyal hazırlanmıştır. Çalışmada materyal geliştirme ilkeleri göz önünde bulundurularak doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmada sanal ve nesnel öğretim teknoloji araçları kullanarak sanal ders materyali hazırlanmıştır. Hazırlanan materyalde belgesel kanallarında seyredilen 90 adet bilimsel filmden popüler çevre kavramları ile ilgili 712 tane kavram film DVD’si hazırlanmıştır. Popüler çevre kavramları internet üzerinden herkesin yararlanabileceği bir eğitim sitesinde (http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/tb/tb.html) hizmete sunulmuştur. Hazırlanan materyalin, materyal geliştirme yöntemine yönelik yapılacak çalışmalara, ders materyali seçimine ve hazırlanmasına örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir.Kavram,  popüler çevre kavramları,  görsel materyal 
  
Makale Gönder