KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18, Özel Sayı

PROF. DR. ZAFER BAHÇECİ ANISINA…
--- --- 

Şair Cemal Süreyya’nın da dediği gibi “Her ölüm erken ölümdür!”. Kimileri için hayattan alacakları,  Zafer Hoca’nın ise hayata verecekleri henüz bitmemişti. O öğrencililerine dersler verdi. Onlarca akademisyene ışık oldu, rehber oldu, idol oldu. 41 yıllık meslek hayatında yaklaşık 7000 öğretmen adayının hayatına ve yüreğine dokundu.Prof. Dr. Zafer BAHÇECİ 
  
Makale Gönder