KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-4

SANAL ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL MODEL OLARAK EĞİTSEL ARAYÜZ AJANLARI
Ramazan YILMAZ,  Ebru ÇAKMAK 

Öğrenci sayısının artması ve bilgi miktarının çoğalması, içeriğin karmaşıklaşması, yaşam boyu öğrenmenin ve bireysel eğitimin önem kazanması, öğrenenlerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan eğitim almak istemeleri sanal öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Sanal öğrenme ortamlarının birçok avantajı olmasına karşın birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan biri de öğrenenlerle sosyal etkileşimi sağlama konusunda yaşanan sınırlılıklardır. Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar sanal öğrenme ortamlarında öğrenenlerin sosyal etkileşim sağlama konusunda yaşadığı sorunların bir kısmını “eğitsel arayüz ajanlarıyla” giderilebileceğini öngörmektedir. Bu makalede eğitsel arayüz ajanları ve bunların sanal öğrenme ortamları açısından önemi ele alınmaktadır. Makalede sunulan bilgiler alan taraması ile elde edilmiştir. Makalede eğitsel arayüz ajanlarının tanımı, karakteristikleri, rol ve işlevleri ile sanal öğrenme ortamlarında eğitsel arayüz ajanı kullanımından bahsedilmektedir.Sosyal model,  eğitsel arayüz ajanı 
  
Makale Gönder